Spotkanie „Miłosz-Brodski-Venclova – Europa Wschodnia, przestrzeń współdotknięcia kultur” w Sankt Petersburgu

 Pierwsza część debaty odbędzie się w Sankt Petersburgu 6 września 2018. Spotkanie pod tytułem „Miłosz-Brodski-Venclova – Europa Wschodnia, przestrzeń współdotknięcia kultur” odbędzie się w Muzeum Anny Achmatowej oraz Instytucie Polskim w Sankt Petersburgu przy współpracy Konsulatu Generalnego Litwy z udziałem przedstawiciela FPESW.

 

 

Dodaj komentarz