Konferencja „Świat po Miłoszu i Brodskim”

Fundacja w maju 2018 roku uzyskała grant z otwartego konkursu organizowanego przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Porozumienia i Dialogu. W ramach realizowanego projektu zostanie zorganizowana, we współpracy z Fundacją Pogranicze, polsko-rosyjsko-litewska konferencja „Świat po Miłoszu i Brodskim”. Konferencja odbędzie się w dniach 5 – 8 października 2018 roku w Krasnogrudzie. Dalsze informacje będą na bieżąco publikowane na stronie.