2021-01-09

Dane Fundacji

FUNDACJA PARTNERSTWA DLA EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

ul. Gwiaździsta 15/411
01-651 Warszawa

Filia Fundacji

Ruś 23A

18-430 Wizna

e-mail: biuro@fpesw.org.pl

KRS: 0000716374

NIP: 7010800912 

REGON: 369452650

Statut Fundacji