2018-06-17

Organy Fundacji

Zarząd

Marek ZapórPrezes Zarządu

Karolina Wojciechowska

Natalia Zapór-Maziuk

Rada Fundacji

Natalia Bryżko-Zapór

Grzegorz Gauden

Marcin Kąkol

Rada Programowa

Bohumila Berdychowska – publicystka, redaktor, szef programu stypendialnego dla przedstawicieli świata kultury z krajów byłego ZSRR. Koordynatorka polsko-ukraińskiej wymiany młodzieży. Ekspert ds. stosunków polsko-ukraińskich.

Paweł Kowal – naukowiec, publicysta, doktor nauk humanistycznych, członek Polskiej Akademii Nauk. Były działacz polityczny i państwowy: w latach 2005-2009 poseł na Sejm Vi VI kadencji, w ll. 2006-2007 wiceminister spraw zagranicznych, następnie poseł do Parlamentu Europejskiego VII kadencji. Od 2014 przewodniczący Rady Programowej przedstawicielstwa PAN w Kijowie.

Bogdan Łukasik – współzałożyciel i Przewodniczący Rady Nadzorczej Modern-Expo Group – holdingu, który obecnie jest największym dostawcą wyposażenia dla branży handlowej w Europie Środkowej i Wschodniej.
W latach 2006 – 2017 Członek Senatu Lubelskiego Klubu Biznesu odpowiedzialny za rozwój stosunków i współpracy międzynarodowej. Pomysłodawca i założyciel programu RAZEM Z UKRAINĄ.

Jan Malicki – założyciel i dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego – placówki naukowej dedykowanej kształceniu ekspertów ds. regionu wschodnioeuropejskiego, Przewodniczący Forum Polsko-Ukraińskiego, redaktor naczelny kwartalnika Przegląd Wschodni, dyrektor i koordynator pomocowego programu stypendialnego dla białoruskiej młodzieży. W czasach PRL działacz opozycji.

Jerzy Marek Nowakowski – historyk, publicysta, dziennikarz, polityk i dyplomata. Dziennikarz Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. W latach 90. Dyrektor Ośrodka Studiów Międzynarodowych przy Senacie RP. W latach 1997-2001 wiceminister w Kancelarii premiera Jerzego Buzka. W latach 2010-2017 Ambasador RP na Łotwie i w Armenii.

Małgorzata Nocuń – publicystka, dziennikarka, zastępca redaktora naczelnego dwumiesięcznika „Nowa Europa Wschodnia”, opiniotwórczego periodyku poświęconego w całości problematyce wschodnioeuropejskiej. Dziennikarka Tygodnika Powszechnego, specjalizuje się w problematyce krajów b. ZSRR. W 2014 roku wyróżniona prze Amnesty International za reportaż z Kaukazu Północnego.

Tomasz Sikora – artysta, muzyk, animator kultury, organizator festiwali i spotkań artystycznych. Założyciel platformy działań artystycznych Hermetyczny Garaż i eksperymentalnej grupy muzycznej i interdyscyplinarnej Karbido. Od lat współpracuje z artystami z Europy Wschodniej, m.ni, z ukraińskim pisarzem i performerem Jurijem Andruchowyczem.