Kościół w Lubomlu

Dzięki finansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury rozpoczęliśmy kompletowanie dokumentacji potrzebnej do renowacji kościoła św. Trójcy w Lubomlu. W ramach projektu wykonano szereg badań i kwerend dotyczących historii obiektu oraz stanu technicznego zabytku.Kościół pw. Świętej Trójcy to najstarszy rzymskokatolicki kościół na Wołyniu. Historia początku parafii i budowy kościoła Read more about Kościół w Lubomlu[…]