Restauracja figur Płaczek na cmentarzu w Drohobyczu

W bieżącym roku Fundacja Partnerstwa dla Europy Środkowo-Wschodniej kontynuowała prace na cmentarzu w Drohobyczu. Dzięki finansowej i merytorycznej opiece Narodowego Instytutu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika oraz w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pracami konserwatorskimi objęliśmy trzy figury płaczek, stojące w centralnej części cmentarza.  

Prace polegały na gruntownym oczyszczaniu rzeźb, wstępnym uzupełnieniu ubytków oraz  zabezpieczeniu odrestaurowanych figur przed niekorzystnymi warunkami zimowymi. Dzięki zastosowaniu specjalistycznych środków ochronnych, figury są teraz odporne na wpływ czynników atmosferycznych. Prace prowadziła konserwator Anna Sztymelska-Karczewska

Warto wspomnieć, że Fundacja Partnerstwa dla Europy Środkowo-Wschodniej już w 2021 roku angażowała się w prace na tym cmentarzu. https://www.fpesw.org.pl/uncategorized/cmentarz-w-drohobyczu/

Cmentarz w Drohobyczu to nie tylko miejsce restauracji rzeźb, ale także jeden z najstarszych polskich cmentarzy katolickich, założony w 1790 roku. Wśród licznych nagrobków z inskrypcjami w różnych językach, co znakomicie odzwierciedla złożoną historię miasta, znajduje się ponad tysiąc nagrobków z napisami polskimi. Więcej o drohobyckim cmentarzu można przeczytać tutaj. https://www.fpesw.org.pl/uncategorized/zabytki-drohobyckiej-nekropolii/

W przyszłym roku planujemy zakończyć prace przy figurach płaczek oraz objąć pracami restauracyjnymi i konserwatorskimi  kolejne zabytki drohobyckiej nekropolii.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.