2018-03-23

O Fundacji

Fundacja Partnerstwa dla Europy Środkowo-Wschodniej została założona w 2018 roku po zakończeniu misji dyplomatycznej przez Natalię Bryżko-Zapór w Petersburgu, gdzie przez 4 lata sprawowała funkcję Dyrektora Instytutu Polskiego. W 2019 do zespołu dołączył jej mąż Marek Zapór, który w tym czasie zakończył pracę w Konsulacie Generalnym RP w Łucku i z czasem został Prezesem Zarządu Fundacji. Z racji zainteresowań, znajomości języków i posiadanych kontaktów podstawowym obszarem działań Fundacji jest obszar krajów byłego ZSRR.

Główne zadanie fundacji to prowadzenie działań na rzecz dialogu środowisk opiniotwórczych regionu poprzez pracę w III sektorze we współpracy z innymi podmiotami zainteresowanymi osiągnięciem takiego celu. W sferze szczególnych zainteresowań Fundacji jest współpraca ze społeczeństwem na rzecz przeciwdziałania mechanizmom autorytarnym, utrzymania i rozwoju istniejących inicjatyw obywatelskich oraz elementów społeczeństwa obywatelskiego, wolności twórczej i myśli naukowej, niezależnych mediów etc. W latach 2018- 2021 działalność fundacji skupiała się także na ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego. Dzięki grantom z MKiDN oraz Instytutu Polonika zrealizowaliśmy szereg projektów mających na celu renowację i ochronę zabytków i miejsc pamięci na terenie Ukrainy, Włoch, Serbii i Francji.

Od momentu rosyjskiej agresji na Ukrainę Fundacja zajmuje się organizowaniem i transportem pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Udało nam się zrealizować sześć dużych transportów z żywnością, artykułami pierwszej potrzeby i lekami. Wspólnie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy zorganizowaliśmy duży transport sprzętu medycznego dla Szpitala Weteranów w Łucku oraz kilka mniejszych transportów z lekami i sprzętem dla Szpitala Weteranów w Klewaniu.

Bilans Fundacji Partnerstwa dl Europy Środkowo-Wschodniej na dzień 31.12.2022

Bilans Fundacji Partnerstwa dla Europy Środkowo-Wschodniej na dzień 31.12.2021

Bilans Fundacji Partnerstwa dla Europy Środkowo-Wschodniej na dzień 31.12.2020

Bilans Fundacji Partnerstwa dla Europy Środkowo-Wschodniej na dzień 31.12.2019

Bilans Fundacji Partnerstwa dla Europy Środkowo-Wschodniej na dzień 31.12.2018

Dodaj komentarz