Ukraińskie lekarki w Łomży

Lekarki, fizjoterapeutki, psycholog i pielęgniarka pracujące w szpitalach dla weteranów wojny w Klewaniu i Łucku w Ukrainie przez tydzień szkoliły się w Szpitalu Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

Inicjatorem projektu wystąpiła nasza fundacja, która we współpracy i wielkiej życzliwości łomżyńskiego szpitala, zrealizowała go przy finansowym wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i programu Study Tour of Poland.

Stworzone w czasach radzieckich i przekształcone przez Ukrainę w 2014 roku szpitale dla kombatantów, obecnie leczą rannych, czynnych żołnierzy oraz ich rodzin. Od czasu rosyjskiego wtargnięcia do Ukrainy ponad 80 procent pacjentów tych placówek to ranni na ukraińsko-rosyjskim froncie wojskowi, kierowani tam na operacje, terapię oraz rehabilitację od razu po wykonaniu zabiegów ratujących życie w szpitalach wojskowych. Większość z nich po 4 tygodniach leczenia podlega dalszej mobilizacji i trafia z powrotem na front, albo do rezerwy wojskowej. Jedynie w przypadkach całkowitej utraty zdrowia żołnierze zostają zdemobilizowani. Pracownicy medyczni szpitali weteranów wykonują nader ciężkie zarówno fizycznie jak i psychologicznie zadanie przygotowania swoich pacjentów do powrotu na wojnę.

Jak wynika ze słów samych lekarzy, jednym z najbardziej newralgicznych obszarów jest właśnie rehabilitacja (brakuje sprzętu, technologii oraz unowocześnienia systemu praccy z pacjentami). Ukraińska grupa została więc w łomżyńskim szpitalu skierowana na trzy oddziały rehabilitacyjne: rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji neurologicznej oraz rehabilitacji kariologicznej. Ponadto grupa zwiedziła i odbyła rozmowy w szeregu pracowni rehabilitacyjnych, w tym terapii ruchem, terapii zajęciowej balneoterapii i innych, a także na oddziałach kardiologii i położnictwa oraz na SOR.

Przed zakończeniem pobytu ukraińskie lekarki spotkały się z wicemarszałkiem Sejmiku Województwa Podlaskiego Markiem Olbrysiem.

Projekt sfinansowany w ramach Programu Study Tours to Poland realizowanego przez Fundację Liderzy Przemian ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.