Współpraca polskich i ukraińskich psychiatrów i terapeutów

Projekt został zrealizowany przez Fundację Partnerstwa dla Europy Środowo-Wschodniej we współpracy z kilkoma ukraińskimi ośrodkami oraz Kliniką Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie (KSBiP). Działania sfinansowano z programu „Wspieramy Ukrainę” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Fundację Edukacji dla Demokracji.

Szef KSBiP dr.Radosław Tworus podczas zajęć online.

W ramach projektu ukraińscy psychiatrzy, psychoterapeuci i psychologowie,   zaangażowani w leczenie skutków stresu bojowego u żołnierzy, a także traum i zaburzeń związanych z działaniami wojennymi, w tym przede wszystkim zwłaszcza zespołu stresu pourazowego (PTSD) w mieszkańców Ukrainy bezpośredni dotkniętych agresją wojenną Rosji mieli możliwość fachowych debat i konsultacji z polskimi fachowcami z tej dziedziny. W ramach cyklu 12 sesji superwizyjnych on-line od września do grudnia 2022 r. odbywały się półtoragodzinne spotkania w systemie łączy szyfrowanych, co pozwoliło na konsultację oraz dzielenie się fachową wiedzą, a także wspólne rozmowy o możliwościach wdrażania nowych, skutecznych rozwiązań w system leczenia zdrowia psychicznego w objętej działaniami wojennymi Ukraina. A jest to pierwszy w Europie od czasów II wojny światowej kraj, który w wyniku zewnętrznej agresji przeżywa działania bojowe na własnym terytorium.
Spotkania były prowadzone przez polskich specjalistów – dyrektora KSBiP Radosłąwa Tworusa oraz dr. n. med. Sebastiana Chmielińskiego. Projekt potwierdził ogromną potrzebę działań pomocowych dla środowiska ukraińskich lekarzy, a psychiatrii i rehabilitacji psychicznej w szczególności.  
(Artykuł o skutkach wojny dla zdrowia psychicznego w ukraińskim społeczeństwie, autorstwa współkoordynatorki projektu N. Bryżko-Zapór w linku: https://wiez.pl/2022/12/13/traumy-na-pokolenia-wojna-i-psychologia/ )

Dodaj komentarz