Schron dla łuckich uczniów

Nasza fundacja wkrótce przystąpi do prac mających na celu adaptację piwnicznych pomieszczeń jednej z łuckich szkół średnich na ukrycie, wykorzystywane w przypadku zagrożenia rosyjski atakiem rakietowym. Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Wspieramy Ukrainę, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.
Średnia szkoła techniczna o której mowa nie ma pomieszczenia, z jakiego można korzystać w przypadku alarmów rakietowych. Jako prowizoryczne ukrycie wykorzystywane jest pomieszczenie techniczne pod budynkiem szkoły. Jednak nie spełnia ono ani podstawowych warunków bezpieczeństwa, ani warunków higienicznych. Okna i drzwi piwnicy nie są zabezpieczone przed falą uderzeniową. Posadzka jest gruntowa, na ścianach nie ma otynkowania. W pomieszczeniu nie ma też toalety. W tej sytuacji pomieszczenie ani nie spełnia minimalnych norm bezpieczeństwa, ani nie da się w nim prowadzić zajęć podczas alarmu. W przypadku zagrożenia ( a alarmy są ostatnio prawie codziennie) uczniowie albo chowają się w okolicznych schronach albo zwalniani są do domu. Nie jest to bezpieczne (podczas drogi do innych schronów lub do domu młodzież znajduje się na ulicy). Jest to też rujnujące dla procesu dydaktycznego, bo powoduje notoryczne przerywanie i odwoływanie zajęć.


Projekt zakłada przystosowanie pomieszczenia pod względem poprawy bezpieczeństwa (zabezpieczenie okien przed falą uderzeniową metalowymi osłonami oraz wymiana drzwi na metalowe) i adaptację go dla potrzeb przebywania w nim przez kilka godzin dużej grupy młodzieży (wylanie betonowej posadzki, tynkowanie i malowanie sufitu i ścian, budowa toalet).
Dzięki grantowi szkoła uzyska ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności szkoła i nowego roku szkolnego zyska pomieszczenie, w którym będzie można prowadzić zajęci dydaktyczne w momencie alarmu, a w przypadku ryzyka ataku uczniowie znajdą w nim schronienie.