Renowacja kwatery wojennej na cmentarzu w Czortkowie

Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało w 2020 roku się nam odnowić kwaterę żołnierzy poległych w walkach 1919-20 roku w Czortkowie.

Z inicjatywą budowy pomnika i kwatery poległych w walkach polskich żołnierzy wystąpił na początku lat trzydziestych dwudziestego wieku Powiatowy Związek peowiaków w Czortkowie wraz ze Związkiem Legionistów Polskich. Zbiórkę funduszy prowadzono wśród społeczności miasta. Pomogło też stacjonujące w Czortkowie wojsko.

Pomnik ustawiono na cmentarzu katolickim w kwaterze żołnierzy różnych narodowości, poległych w I wojnie światowej. W tej kwaterze pochowano również Drużyniaków, Peowiaków i Legionistów oraz żołnierzy polskich poległych w walce o tę ziemię.

Lista strat Wojska Polskiego podaje nazwiska 82 żołnierzy poległych w Czortkowie w 1919 i 1920 r. Część z nich zmarła w wyniku chorób. Być może żołnierze ci zostali pochowani w tej kwaterze.

Po II Wojnie Światowej Czortków znalazł się w granicach Związku Radzieckiego. Pomnik i kwatera poległych powoli niszczały. Szansa na ich odnowienie pojawiła się dopiero po rozpadzie ZSRR i powstaniu niepodległej Ukrainy.  Pod koniec lat 90. z inicjatywy przewodniczącej czortkowskiej organizacji polonijnej Marii Pustelnik sprawą zajęła się Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Ponieważ pomnik  był bardzo zniszczony, zdecydowano o wykonaniu jego kopii. Kwaterę ostatecznie odnowiono w latach 2007-2008.

O  ostatnich latach czortkowscy Polacy zabiegali o remont upamiętnienia,

Dodaj komentarz