Powstanie czortkowskie

19 września 2021 roku. Czortków. Po uroczystej mszy w kościele pw. św. Stanisława biskupa i męczennika w Czortkowie – dominikańskim kościele, z którego wyruszali do walki czortowscy powstańcy, odsłonięto tablicę pamięci Powstania Czortkowskiego, powstałą z inicjatywy Fundacji Partnerstwa dla Europy Środkowo-Wschodniej. Wmurowana w ścianę kościoła tablica została sfinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Dla współczesnych mieszkańców miasta historia ich współmieszkańców sprzed 80 lat była odkryciem. „Gdyby nie to upamiętnienie i dzisiejsze wydarzenie, nie wiedzielibyśmy nadal o tej niezwykłej historii. Została omal zapomniana” – mówili uczestnicy mszy – „Dobrze, że odkrywamy własną historię na nowo”.
Historia powstania rzeczywiście jest mało znana. A szkoda. Mimo porażki i masowych represji, jakie dotknęły mieszkańców miasta, był to pierwszy i chyba jedyny poryw masowego buntu przeciwko sowieckiej okupacji wschodnich ziem RP.
Częścią naszego przywracania pamięci o tym wydarzeniu jest broszura w języku polskim i ukraińskim, która będzie dystrybuowana w Czortkowie. Jej druk jest na ukończeniu. Pod poniższym linkiem można pobrać plik z polską wersją publikacji.

Dodaj komentarz