Pomnik polskich lotników w Serbii

W 2019 roku Fundacja Partnerstwa dla Europy Środkowo-Wschodniej uzyskała w Konkursie Ministra KiDN środki na  stworzenie w miejscowości Senta (Serbia) pomnika polskich lotników, którzy zginęli tam w 1944 roku podczas lotu samolotu wojskowego.  Jego celem było niesienie pomocy powstańczej Warszawie.

Pomnik autorstwa rzeźbiarza Marka Moderau ma być wyrzeźbioną dynamiczną bryłą nawiązująca do wstęgi wraz z wyrytym tekstem w trzech językach: polskim, serbskim, węgierskim (80% mieszkańców miasta Senta to Węgrzy).

Pierwszy etap prac zakładał wykonanie przez artystę projektu pomnika. Prace na właściwym terenie w Serbii obejmują budowę pomnika zgodnie z przygotowanym projektem wraz z cokołem.

Upamiętnienie ma przypominać o polskich lotnikach poległych w katastrofie lotniczej samolotu Liberator z 1586 Eskadry Specjalnego Przeznaczania Polskich Sił Zbrojnych, którzy zginęli w nocy z 10 na 11 września 1944 roku podczas lotu do Polski, gdzie dokonać mieli zrzutu broni i zaopatrzenia potrzebnego w walkach uczestnikom Powstania Warszawskiego. Zginęło trzech z siedmiu członków załogi: podporucznik pilot Stanisław Franczak (kawaler krzyża Virtuti Militari), podporucznik pilot Mieczysław Foczpaniak oraz st. sierżant Jerzy Truszkowski (kawaler krzyża Virtuti Militari). Pozostali członkowie załogi dostali się do niemieckiej niewoli. Mogiły poległych znajdują się na cmentarzu lotników brytyjskich w Belgradzie. 

Odsłonięcie pomnika jest planowane na pierwszą połowę 2020 roku, wkrótce po ustanowieniu upamiętnienia w Sencie.

Pomnik jest już praktycznie gotowy i czeka w pracowni artysty na końcowe formalności w samej Serbii, do której wyruszy z Polski, by przypominać o udziale Polaków w II wojny światowej


Dodaj komentarz