Kościół w Lubomlu

Dzięki finansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury rozpoczęliśmy kompletowanie dokumentacji potrzebnej do renowacji kościoła św. Trójcy w Lubomlu.

W ramach projektu wykonano szereg badań i kwerend dotyczących historii obiektu oraz stanu technicznego zabytku.
Kościół pw. Świętej Trójcy to najstarszy rzymskokatolicki kościół na Wołyniu. Historia początku parafii i budowy kościoła tradycyjnie związana jest z królem Władysławem Jagiełło, często bywającym w Lubomlu i polującym w okolicznych lasach. Według legendy, gdy król wraz ze swoimi rycerzami został otoczony przez Tatarów, zaczął modlić się do Matki Bożej i prosić o jej pomoc. Ponieważ wróg został pokonany Jagiełło nakazał wybudować na miejscu potyczki świątynię.


Za datę założenia parafii w Lubomlu przyjmuje się przełom lat 1409/1410. Decydująca rola Władysława Jagiełły w jej powstaniu nie budzi wątpliwości historyków z polskiej strony. Długosz napisał o pobycie króla Władysława Jagiełło w Lubomlu w roku 1409, w okresie świąt Bożego Narodzenia, i wybudowaniu tam z jego rozkazu drewnianego kościoła rzymskokatolickiego. Właśnie temu wydarzeniu jest przypisywane powstanie parafii.


Obecny budynek świątyni pochodzi z połowy XVI wieku. Pod koniec XVII w. dobudowano do kościoła wolnostojącą, barokową dzwonnicę.


Obiekt wymaga pilnych prac konserwatorskich. W fatalnym stanie jest dach kościoła. Problemem wymagającym interwencji jest też stojąca w kryptach świątyni woda.


Opracowana w ramach projektu dokumentacja jest podstawą do uzyskania zgody na rozpoczęcie remontu dachu oraz powadzenia w przyszłości dalszych prac ratunkowo – konserwatorskich.

Dodaj komentarz