Kontynuacja prac porządkowo-ratunkowych na cmentarzu w Zbarażu

Nasza fundacja otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego – na kontynuację prac porządkowo-ratunkowych na katolickiej części cmentarza komunalnego w Zbarażu.

Cmentarz w Zbarażu jest jedną z lepiej zachowanych starych nekropolii w obwodzie tarnopolskim. Składa się z dwóch części: katolickiej i prawosławnej. W części katolickiej zachowało się ponad tysiąc nagrobków z XIX i pierwszej polowy XX wieków, wiele z nich o unikalnej wartości historycznej i artystycznej.

W ubiegłych latach przed zniszczeniem zabezpieczono 270 starych nagrobków. W 2024 projekt obejmuje prace ratunkowe i konserwatorskie przy 45 nagrobkach położonych w kolejnej części cmentarza.