Kontynuacja prac konserwatorskich na cmentarzu w Drohobyczu

Nasza fundacja otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego – na kontynuację prac konserwatorskich na cmentarzu w Drohobyczu. W tym roku zaplanowano kontynuację rozpoczętych w 2023 r. prac konserwatorskich przy trzech figurach płaczek.

Drohobycki Cmentarz otwarto 3 maja 1790 roku. Jest to jeden z najstarszych zachowanych katolickich cmentarzy Rzeczypospolitej. Starszy od Cmentarza Rakowickiego w Krakowie, Cmentarza Powązkowskiego w Warszawie czy też Cmentarza Na Rossie w Wilnie. Niewiele wcześniej, bo raptem o 4 lata, otwarto Cmentarz Łyczakowski we Lwowie. Nekropolia w Drohobyczu jest miejscem unikalnym i stanowiącym szczególna wartość zarówno historyczną, jak i artystyczną. To miejsce pochówku zasłużonych osób i rodzin dla miasta i kraju. Znajdują się tam groby Eugeniusza Emila, mogiła z aniołem nauczycielki Heleny Lalkownej, czy też nagrobek szefa drohobyckiego wywiadu AK. Groby rodzinne Piechowiczów, Urbanowiczów, Chochłachiewiczów, Neumanów; centralna kaplica cmentarna – grobowiec rodzinny Nahlików. Na cmentarzu spoczywają m.in prezydent Drohobycza Rajmund Jarosz, burmistrz Jan Niewiadomski. Grób rodziców rzeźbiarza Ignacego Łobosa został wykonany na wzór grobu rodziców Brunona Schulza, za osobistą jego zgodą. Na nekropolii zachowały się również zbiorowe mogiły ofiar NKWD z 1941, a także upamiętnienia powstańców i żołnierzy. W okresie radzieckim cmentarz przetrwał, ale wiele pomników uległo dewastacji. Częścią z nich wreszcie mogły zająć się potomkowie pochowanych drohobyczan. Inne ratowali miejscowi Polacy. Zbierano je z całego cmentarza dosłownie po kawałku. W 2021 roku Fundacja zrealizowała dzięki grantowi uzyskanemu w Konkursie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika projekt restauracji dwóch pomników drohobyckiej nekropolii: nagrobek Kingi Merynowicz w postaci rzeźby płaczki z wazą oraz monumentalny nagrobek rodziny Piechowiczów, rozmieszczony w głównej alei zabytkowej nekropolii. (Rodzina Piechowiczów była związana z miastem co najmniej od XVII wieku. W grobowcu pochowany jest m. in. Franciszek Piechowicz, ojciec ostatniego prezydenta Drohobycza Michała Piechowicza, aresztowanego przez sowietów, zamordowanego w Kijowie i pochowanego w Bykowni). W 2023 rozpoczęto renowację trzech rzeźb płaczek stojących w centrum cmentarza przy kaplicy rzymsko-katolickiej pod wezwaniem Krzyża, rodzinnym grobowcu zasłużonego dla RP rodu Nahlików