Cmentarz w Drohobyczu

Dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika w tym roku rozpoczęliśmy prace renowacyjno- konserwatorskie  na cmentarzu przy ulicy Truskawieckiej w Drohobyczu na Ukrainie. Ta piękna i wyjątkowo dobrze zachowana nekropolia to świadectwo wielokulturowości regionu, jego bogatej historii i osobliwego klimatu miasta.

Na zdjęciach grób Piechowiczów – rodziny związanej z miastem co najmniej od XVII wieku . W grobowcu pochowany jest m. in. Franciszek Piechowicz, ojciec, zamordowanego w Kijowie i pochowanego w Bykowi ostatniego prezydenta Drohobycza Michała Piechowicza.

Remont nagrobków dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury” oraz logotypu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Dodaj komentarz